اساسنامه‌ي انجمن موسیقی‌شناسی ایران

به نام خدا

 • مقدمه

«انجمن موسیقی‌شناسی ایران» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در ۲۰ ماده و ۱۹ تبصره، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آغاز به کار کرد.

 • فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده شماره ۱) نامِ فارسی انجمن «انجمن موسیقی‌شناسی ایران» و به انگلیسی «Iranian Musicological Society» یا به اختصار «IMS» است که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

ماده شماره ۲) «انجمن» با هدف ایجاد بستری برای همکاری و همفکری پژوهش‌گران موسیقی به مدت نامحدود تأسیس شده است. از جمله وظایف اصلی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طبقه‌بندی و نگهداری از پارتیتورها و پیشنویس‌های آهنگسازانِ ایرانی
 • طبقه‌بندیِ پژوهش‌های موسیقی‌شناسان ایرانی
 • ایجادِ بستری برای پژوهش‌های گروهی
 • ایجاد تعامل میانِ پژوهشگران ایرانی داخل و خارج کشور
 • برگزاری نشست سالانه برخط یا حضوری

ماده شماره ۳) انجمن تشکلی غیرانتفاعی، داوطلبانه، غیرسیاسی و غیرمذهبی است كه در زمینه‌های علمی-پژوهشی فعالیت می‌كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی آن است.

ماده شماره ۴) انجمن دارای مرکز یا شعبی نیست و به صورت برخط به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

تبصره شماره ۱) هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر مركزِ اصلیِ انجمن اقدام كند.

ماده شماره ۵) انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

 • فصل دوم: عضوگیری

ماده شماره ۵) بر اساسِ اصلِ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کسانی می توانند به عضویت انجمن درآیند که به اساسنامۀ حاضر وفادار و دارای شرایط زیر باشند:

 • دانشجو یا فارغ‌التحصیلِ مقطعِ کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های نوازندگی، آهنگسازی، قوم‌موسیقی‌شناسی و موسیقی شناسی.
 • دارای حداقل ۱۸ سال سن.

تبصره شماره ۱)  افراد باتجربه در رشته‌های نام‌برده با بررسیِ رئیس یا معاون انجمن، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره شماره ۲) شخصیت‌های ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه‌ موسیقی‌شناسی برجسته باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمك‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند، می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

تبصره شماره ۳) اعضاء جدید باید موافقت خود را با این اساسنامه کتبا به هیئت مدیره انجمن تسلیم نمایند.

ماده شماره ۶) همۀ اعضا مبلغی را به صورت سالیانه به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

تبصره شماره ۱) پرداخت حق عضویت، برای اعضا، هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی‌های  انجمن ایجاد نمی‌كند.

تبصره شماره ۲) اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده شماره ۷) عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 • عدم پرداخت حق عضویت.
 • استعفای کتبی.
 • عدم پایبندی به اساسنامه، ضوابط، آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات مجمع عمومی.

تبصره شماره ۱) مسئولیتِ تأیید خاتمه عضویت، با هیئت مدیره است.

 • فصل سوم: هیئت موسس

تبصره شماره ۱) هیئت موسس پس‌ از تصویب اساسنامه در نخستین نشست نسبت به انتخاب اعضا هیئت مدیره اقدام خواهد کرد. 

تبصره شماره ۲) هیئت موسس تا انجام عضو‌گیری و تشکیل اولین مجمعِ هیئت مدیره، وظایف بازرسان را به عهده خواهد داشت.

تبصره شماره ۳) هیئت موسس پس از برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره و بازرس، وظیفه و مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه اسناد و مدارک مربوط را به هیئت مدیره منتخب تسلیم خواهد کرد. وظایف و اختیارات هیئت موسس به سایر ارکان اصلی منتقل می شود.

تبصره شماره ۴) اعضای مؤسسی که امضاء کنندگان این اساسنامه نیز هستند، پس از ثبت اساسنامه و تشکیل انجمن، جز حق عضویت رایگان، حق بخصوص دیگری ندارند.

تبصره شماره ۵) اسناد امضا شده در بخش‌های مختلف انجمن از جمله بایگانیِ آثار موسیقایی و پژوهشی، فارغ از تغییر اعضا، هیئت مدیره و مدیر عامل، دارای اعتبار و لازم ‌الاجرا هستند.

 • فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده شماره ۸) ارکان انجمن عبارتند از: هیئت مدیره، مجمع عمومی و بازرس

ماده شماره ۹) مجمع عمومی با گردهمایی اعضای انجمن به صورت عادی یا فوق‌العاده تشكیل می‌شود.

۹-۱ مجمع عمومی عادی هر سال یک‌بار برگزار می‌شود و با حضور یا رأی كتبیِ نصف به علاوه یك كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثر آراء معتبر است.

۹-۲ مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره، بازرس و یا با تقاضای كتبی یك سوم اعضای انجمن تشكیل می‌شود.

۹-۳ در صورتی ‌كه در نخستین دعوت، اولین جلسۀ مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست و حداكثر چهل روز بعد تشكیل خواهد شد؛ این جلسه، فارغ از تعداد حاضران، رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـبراساس آیین‌نامه‌ای كه توسط هیئت مدیره تدوین می‌شودـ انجام شود.

تبصره شماره ۱) شرایط تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشكیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده شماره ۱۰) وظایف مجمع عمومی و یا مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرس درصورت وجود بیش از یك بارزس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تصویب تغییراتِ مفاد اساسنامه
 • تصویب ادامه یا انحلال انجمن

ماده شماره ۱۱) هیئت مدیره متشکل از هفت نفر شاملِ رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس، دبیر بخشِ بایگانی اسناد و آثار موسیقایی، حسابدار، منشی به همراهِ دو عضو دیگر است.

۱۱-۱ هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیشتر از چهار دوره متوالی عضو هیئت مدیره باشند.

تبصره شماره ۱) هر دوره تا یک سال پس از تشکیل مجمع عمومی به طول می‌انجامد.

۱۱-۲ عضویت در هیئت مدیره حقوق و مزایا ندارد.

۱۱-۳ هیئت مدیره باید حداكثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن، تشكیل جلسه دهند و با رأی كتبی وظایف خود را تفکیک کنند و همچنین رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس و دبیر بخشِ بایگانی اسناد و آثار موسیقایی را نیز از میان خود انتخاب کنند.

۱۱-۴ كلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبراند.

۱۱-۵ جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می‌یابند و تصمیم‌ها با اکثریت آرای موافق معتبر می‌شوند.

۱۱-۶ حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه، به تشخیص هیئت مدیره، تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۱-۷ درصورت استعفا، بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندۀ دورۀ عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۱-۸ حضور بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره، بدون داشتن حق رأی، مجاز است.

۱۱-۹ هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد وظایف خود را به دیگری تفویض کند. بلکه لازم است فرد ابتدا استعفای خود را تسلیم هیئت مدیره کند. تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب فردی جدید برای انجمن، یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به انتخابِ همین هیئت، وظایف آن فرد را انجام خواهد داد.

ماده شماره ۱۲) هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن است. وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۲-۱ اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۲-۲ هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فك رهن و استقراض- به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است- انجام می‌دهد.

۱۲-۳ جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفادِ اساسنامه، تصمیم‌گیری و اقدام درباره آنها فقط در صلاحیت مجمع عمومی است، به هیئت مدیره كلیه اختیارات لازم  برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت، داده می‌شود.

۱۲-۴ تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۲-۵ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۲-۶ اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۲-۷ جلب هدایا و كمك‌های مالی.

۱۲-۸ تصمیم‌گیری در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی، با رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۲-۹ هیئت مدیره موظف است تا حداكثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود، فراخوانی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منتشر کند و بلافاصله نتایج آن را همراه با صورتجلسۀ مجمع عمومی، برای بررسی به انجمن‌های علمی ارسال کند.

۱۲-۱۰ اداره‌ی و توسعه‌ي بخش بایگانی و طبقه‌بندی انجمن.

۱۲-۱۱ اداره و توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی.

ماده شماره ۱۳)‌ مجمع عمومی عادی یک نفر را، به مدت دوسال، به‌عنوان بازرس اصلی و فردی دیگر را به عنوان بازرس جانشین انتخاب می‌کند.

تبصره شماره ۱) انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده شماره ۱۴) وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱۴-۱ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۱۴-۲ بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۱۴-۳ گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره شماره ۱) در صورت درخواست بازرس (بازرسان)، كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی، در هر زمان و بدون قید و شرط، از سوی هیئت مدیره برای بررسی در اختیار بازرس (بازرسان) قرار خواهد گرفت.

ماده شماره ۱۵) وظایف دبیر بخشِ بایگانی اسناد و آثار موسیقایی به شرح زیر است:

 • حفظ و نگهداریِ کلیه‌ی قراردادهای بایگانیِ آهنگسازان ایرانی
 • حفظ و نگهداری آثار و پیش‌نویس‌های آهنگسازان ایرانی در حافظه‌ی سخت و تهیۀ پشتیبان
 • بروزرسانی آثار در وب‌سایت انجمن و همچنین در دو نمونه حافظه‌ی سخت
 • تحویل و ارائه‌ی کلیه اسناد به رئیس و معاون هیئت مدیره در صورت نیاز

تبصره شماره ۱) درصورت استعفا، بركناری یا فوت، کلیه‌ی اسناد و بایگانی‌ها از طرف ایشان و یا وکیلِ قانونیشان، به رئیس و معاون هیئت مدیره تحویل داده خواهد شد.

ماده شماره ۱۶) آهنگسازانی که تا به حال اثری به نام خود منتشر نکرده‌اند می‌توانند با ارسال حداقل ۱۰ اثرِ اصیل (اُرجینال) عضو بخش بایگانی شوند. در صورتی که بیش از سی‌درصدِ اعضای وبسایت دربارۀ اصالتِ آثار آهنگساز اعتراض کنند، (گروهی از اعضای وبسایت) وظیفه دارند این اعتراض را بررسی و اعتبارسنجی کنند. در صورت تأیید اعتراض، اثر آهنگساز از بایگانی حذف خواهد شد. در صورت تکرار این قضیه پروفایل آهنگساز مسدود خواهد شد.

 • فصل چهارم: امور مالی، محاسباتی

ماده شماره ۱۷) منابع مالی انجمن عبارتند از:

 • حق عضویت اعضا
 • درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای انجمن و كتب و نشریات علمی
 • دریافت هدایا، كمك‌ها و حامیان مالی

تبصره شماره ۱) كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف این اساسنامه خواهد شد.

ماده شماره ۱۸) درآمدها و هزینه‌های انجمن ثبت می‌شوند و در مجمع عمومی تشریح خواهند شد.

ماده شماره ۱۹) هیچ‌یك از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را ندارند و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی‌توانند با انجمن وارد معامله شوند.

ماده شماره ۲۰) هیچ یک از اهداف انجمن، ماده شماره ۲، جنبه‌ی تجاری و سوددهی برای انجمن و یا هیئت مدیره را نخواد داشت.

 • فصل پنجم: انحلال

ماده شماره ۲۱) مجمع عمومی در قبال انحلال انجمن، با تأیید اکثریت، تصمیم‌گیری خواهد کرد. به شکلی که با رأی مثبت 75 درصد اعضا، روند انحلال انجمن آغاز خواهد شد. همزمان با انحلال، یک یا چند نفر به عنوان مدیر یا مدیران تصفیه تعیین خواهند شد. مدیر تصفیه مکلف است به حساب دیون و مطالبات رسیدگی کند و پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، گزارش تصفیه را به مجمع عمومی تسلیم نماید.

تبصره شماره ۱) در صورتی که تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود کلیه دارائی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول پس از تصفیه بدهی و مطالبات به یکی از مؤسسات خیریه کشور واگذار خواهد شد.

این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، ۲۱ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه مورخ  ۷ مرداد ۱۴۰۲ هجری خورشیدی به تصویب هیئت موسس انجمن موسیقی‌شناسی ایران رسید.

 • هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)
 1. آرش احمدزاده یونسی
 2. آریا ترابزاده طاری
 3. افشین ترابی
 4. سجاد پورقناد
 5. شهاب جعفری
 6. کاوه دهقان
 7. محمدامین خلیلیان
 8. محمدرضا عزیزی
 9. یوسف نقش نیل چی