آخرین اخبار

انجمن موسیقی شناسی ایران

درباره

انجمن موسیقی‌شناسی ایران

«انجمن موسیقی‌شناسی ایران» با هدف ایجاد محیطی پویا و پایدار برای تسهیل همکاری، تبادل ایده و تجارب، و توسعه تعاملات بین پژوهش‌گران موسیقی به مدت نامحدود تأسیس گردیده است. این انجمن در راستای اهداف خود، انجام وظایفی مانند طبقه‌بندی و حفظ پارتیتورها و نوشته‌های آهنگسازان ایرانی، دسته‌بندی پژوهش‌های موسیقی‌شناسان ایرانی، فراهم‌سازی فضایی برای تحقیقات گروهی، ارتقاء تعاملات میان پژوهشگران داخل و خارج از کشور، و برگزاری جلسات سالانه برخط یا حضوری در نظر دارد.